Müügiinfo

Võta meiega ühendust

Krundi müügihinnas sisaldub

  • Vee- ja kanalisatsioonitaristu liitumistasu
  • Elektrivõrguga liitumistasu (3x16A)
  • Sidekanalisatsiooni liitumispunkt
  • Projektipõhised asfalteeritud tänavad, kergliiklusteed, sademeveekanalisatsioon ja tänavavalgustus
  • Ühised rohealad koos mänguväljakutega Tiirisule tee 2 ja 9 ning Serva üldmaa kinnistutel
  • Käibemaks

Broneerimine

Kliendiga sõlmitakse broneerimiskokkulepe, mis kehtib kuni üks kuu. Ostusoovi kinnitamiseks tasub ostja broneerimiskokkuleppe sõlmimisel 2000 euro suuruse ettemakse.

Müügileping

Ühe kuu jooksul peale broneerimiskokkuleppe allkirjastamist sõlmitakse kliendiga olenevalt kliendi poolt tasutava summa suurusest notariaalne võlaõiguslik müügileping või notariaalne müügileping koos asjaõiguslepinguga. Viimasel juhul tasub klient lepinguga kogu ostuhinna ning toimub ka kinnistu omandiõiguse üleminek.

Müügihind ei sisalda

Kinnistu ostu-müügilepingu sõlmimisega seotud notaritasu

Võimalikke hüpoteegi seadmisega kaasnevaid notaritasusid, kinnistamisel makstavaid riigilõive