Müügiinfo

Võta meiega ühendust

Krundi müügihinnas sisaldub

  • Vee- ja kanalisatsioonitaristu liitumistasu
  • Elektrivõrguga liitumistasu (3x16A)
  • Sidekanalisatsiooni liitumispunkt
  • Projektipõhised asfalteeritud tänavad, kergliiklusteed, sademeveekanalisatsioon ja tänavavalgustus
  • Ühine mänguväljak aadressil Tiirisule tee 9 ja kõigile elanikele mõeldud park Tiirisule tee 2 kinnistul
  • Käibemaks

Broneerimine

Kliendiga sõlmitakse broneerimiskokkulepe, mis kehtib kaks nädalat. Ostusoovi kinnitamiseks tasub ostja võlaõigusliku lepingu sõlmimisel 10% suuruse ettemakse.

Taristu valmib 2021. aasta juunikuus. Asjaõiguslik leping sõlmitakse peale taristu väljaehitamist.

Müügihind ei sisalda

Kinnistu ostu-müügilepingu sõlmimisega seotud notaritasu

Võimalikke hüpoteegi seadmisega kaasnevaid notaritasusid, kinnistamisel makstavaid riigilõive