Müügiinfo

Võta meiega ühendust

Krundi müügihinnas sisaldub

  • Vee- ja kanalisatsioonitaristu liitumistasu
  • Elektrivõrguga liitumistasu (3x16A)
  • Sidekanalisatsiooni liitumispunkt
  • Projektipõhised asfalteeritud tänavad, kergliiklusteed, sademeveekanalisatsioon ja tänavavalgustus
  • Ühised rohealad koos mänguväljakutega Tiirisule tee 2 ja 9 ning Serva üldmaa kinnistutel
  • Käibemaks

Broneerimine

Kliendiga sõlmitakse broneerimiskokkulepe, mis kehtib asjaõigusliku müügilepingu sõlmimiseni. Ostusoovi kinnitamiseks tasub ostja broneerimiskokkuleppe sõlmimisel 2000 euro suuruse ettemakse.

Asjaõiguslik leping

Notariaalne asjaõiguslik müügileping sõlmitakse ühe kuu jooksul peale broneerimiskokkuleppe sõlmimist, ostja tasub ülejäänud osa ostusummast ning toimub kinnistu omandiõiguse üleminek.

Taristu ehitus algab 2021. a novembrikuus ning see valmib 2022. a juulikuus.

Müügihind ei sisalda

Kinnistu ostu-müügilepingu sõlmimisega seotud notaritasu

Võimalikke hüpoteegi seadmisega kaasnevaid notaritasusid, kinnistamisel makstavaid riigilõive